FinPam
[

Dáme pouhým číslům vlídnou lidskou tvář

]

OUTSOURCING HR, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY (PAM)

Komplexní zpracování personální a mzdové agendy od podkladů pro mzdy přes zúčtování mezd po výkazy a daňová přiznání. Chcete-li si však některé činnosti ponechat ve své správě, můžete si zvolit i užší rozsah externího zpracování.Více informací

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ,
KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Asistence při zpracování mezd vašimi pracovníky, konzultační služby
Posouzení a příprava optimální a legislativně správné pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy a přílohy, dohody o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, ostatní dohody a další dokumentace)

Posouzení a příprava interních směrnic, návrhy benefitních systémů
Asistence při řešení zaměstnaneckých sporů
Daňové poradenství pro fyzické osoby, zpracování přiznání k dani

Více informací

Outsourcing finančního účetnictví

Zpracování a evidence protních účetních dokladů
Sledování platební morálky, párování saldokonta
Evidence majetku, odpisy, inventarizace
Měsíční výsledky hospodaření, průběžné finanční výkazy
Daňová přiznání, finanční výkazy
Zastupování při kontrolách a před úřady
Daňová optimalizace
Nastavení optimální účtové osnovy a veškerých souvisejících číselníků, posouzení z pohledu vnitropodníkových potřeb (manažerský reporting, vypovídací schopnost)Více informací

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Konzultační služby v účetní, ekonomické a daňové sféře
Posouzení a optimalizace účetní struktury a její vypovídací schopnosti pro management společnosti
Posouzení a příprava interních směrnic na základě požadavku klienta
Daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby, daňová přiznání
Daňové optimalizaceVíce informací

ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Zajišťujeme veškerá školení a vzdělávací programy dle potřeb klienta, ale specializujeme se zejména na individuální školení personální a mzdové problematiky, zaměřené na míru konkrétní osobě Přípravíme vás nebo vaše zaměstnance pro výkon konkrétní pracovní pozice v souladu s vašimi požadavkyVíce informací

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Konzultační služby v účetní, ekonomické a daňové sféře
Posouzení a optimalizace účetní struktury a její vypovídací schopnosti pro management společnosti
Posouzení a příprava interních směrnic na základě požadavku klienta
Daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby, daňová přiznání
Daňové optimalizaceVíce informací

OUTSOURCING HR, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY (PAM)

Komplexní zpracování personální a mzdové agendy od podkladů pro mzdy přes zúčtování mezd po výkazy a daňová přiznání. Chcete-li si však některé činnosti ponechat ve své správě, můžete si zvolit i užší rozsah externího zpracování.Více informací

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ,
KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Asistence při zpracování mezd vašimi pracovníky, konzultační služby
Posouzení a příprava optimální a legislativně správné pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy a přílohy, dohody o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, ostatní dohody a další dokumentace)

Posouzení a příprava interních směrnic, návrhy benefitních systémů
Asistence při řešení zaměstnaneckých sporů
Daňové poradenství pro fyzické osoby, zpracování přiznání k dani

Více informací

Outsourcing finančního účetnictví

Zpracování a evidence protních účetních dokladů
Sledování platební morálky, párování saldokonta
Evidence majetku, odpisy, inventarizace
Měsíční výsledky hospodaření, průběžné finanční výkazy
Daňová přiznání, finanční výkazy
Zastupování při kontrolách a před úřady
Daňová optimalizace
Nastavení optimální účtové osnovy a veškerých souvisejících číselníků, posouzení z pohledu vnitropodníkových potřeb (manažerský reporting, vypovídací schopnost)

Více informací

ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Zajišťujeme veškerá školení a vzdělávací programy dle potřeb klienta, ale specializujeme se zejména na individuální školení personální a mzdové problematiky, zaměřené na míru konkrétní osobě Přípravíme vás nebo vaše zaměstnance pro výkon konkrétní pracovní pozice v souladu s vašimi požadavkyVíce informací

Pro firmy všech velikostí nabízíme vedení účetnictví, outsourcing mzdové agendy či služby externího personalisty. Jsme specialisty v oblasti mezd a personalistiky, v oblasti daňové, pracovně-právní i ekonomické. Našim klientům pomáháme s vedlejšími agendami v těchto oborech, a to jak samostatně s kteroukoli z nich, tak společně pod jednou střechou.
Zaměřte se jen na svou práci a nechte nás dělat tu naši... 
20 let zkušeností 20 let
zkušeností
365 24/7/365
SERVIS
ODBORNOST ODBORNOST
kvalita
Individuální přístup REAKCE DO
24 hodin

© 2015 finpam s.r.o.
/ info@finpam.cz / +420 26707 3010 /
Developed by m2system s.r.o.