FinPam
[

Dáme pouhým číslům vlídnou lidskou tvář

]

O nás

Ačkoli společnost FINPAM s.r.o. je relativně mladá, spolupracuje s širokým okruhem klientů s různými obory podnikání (výroba, telekomunikace, správa a výstavba nemovitostí, pronájem nemovitostí, zdravotní péče, cestovní ruch, státní správa, společenství vlastníků jednotek a další). Mezi klienty společnosti patří malé firmy, velké akciové společnosti i nadnárodní korporace. 

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti účetnictví, mzdového účetnictví, personalistiky, pracovně-právního a personálního poradenství, daňového poradenství, ekonomiky i manažerského poradenství.

Specialitou naší společnosti je posuzování jednotlivých požadavků v kontextu všech předpisů, které se danou oblastí prolínají nebo s ní jakkoli souvisejí. Těmi jsou, kromě mzdových, účetních a daňových předpisů, předpisy pracovně-právní, předpisy o ochraně osobních údajů, ale také třeba nový občanský zákoník nebo zákon o obchodních korporacích. V kombinaci našeho širokého záběru a dlouholetých zkušeností z praxe jsme schopni navrhovat konkrétní, praktická, srozumitelná řešení s jasnými výsledky. 

 

Zakladatelky společnosti mají s oborem podnikání své společnosti dlouholeté zkušenosti a jsou odbornými garanty každé z přijatých zakázek.

Jana Hromadová vystudovala obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Jejím první zaměstnáním  byla práce v oddělení mezinárodních styků společnosti TESLA KARLÍN, s.p. (telekomunikační technologie). Poté se již věnovala oboru, ve kterém působí dodnes – personalistice, mzdovému a finančnímu účetnictví, finančnímu controllingu a daňové praxi. Přes 10 let pracovala jako personalista / mzdová a finanční účetní ve společnostech INKOMA s.r.o. (stavebnictví) a poté INKOMA STAV s.r.o. (stavebnictví).

Od roku 2001 působila ve společnosti Axial Personnel Agency, s.r.o. (zprostředkování zaměstnání, agenturní zaměstnávání a další služby), nejprve jako finanční a mzdová účetní, poté vedoucí finančního oddělení, které během prvního roku působení ve společnosti založila, od roku 2007 jako ředitelka společnosti a od roku 2008 současně jako jednatelka. Její pracovní náplní bylo kromě činností ryze finančního a účetnického charakteru zejména řízení týmu mzdových a finančních účetních a personalistů, legislativní zajištění, správa interních procesů, controlling, ale také provozní zajištění a další činnosti. Po čtrnácti letech práce získala pocit, že již zaměstnavateli věnovala maximum a rozhodla se společnost opustit.
 

Jana Plachtová zahájila svoji pracovní kariéru v roce 1988 ve společnosti Velkoobchod RUVE s.p. (koupě a prodej zboží), v roce 1992 nastoupila do společnosti PRIOR - PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY, následně PRIOR - KOTVA, obchodní dům (koupě a prodej zboží) jako zbožíznalec textilního zboží (nákupčí). Od roku 1999 působila ve společnosti Kateřina Ortenziová - ELLEDUE (koupě a prodej zboží) jako obchodní a personální manažer, kde ji zaujala zejména personální část pracovní náplně a oblast související s odměňovaním a motivací zaměstnanců.

V roce 2008 nastoupila do společnosti Axial Personnel Agency, s.r.o. (zprostředování zaměstnání, agenturní zaměstnávání a další služby), nejprve jako personalista a vedoucí týmu konzultantů, později se přesunula do finančního oddělení jako vedoucí mzdové účtárny.

 

V roce 2014 se obě Jany rozhodly věnovat své vysoké pracovní nasazení a dokonalou znalost finanční, personální, mzdové a daňové oblasti vlastní společnosti, kterou společně založily. Ve  své činnosti se řídí heslem „Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci“ (Johann Christoph Friedrich von Schiller).

Referenční projekty včetně písemných referencí našich klientů poskytujeme na vyžádání.


Pro firmy všech velikostí nabízíme vedení účetnictví, outsourcing mzdové agendy či služby externího personalisty.

© 2015 finpam s.r.o.
/ info@finpam.cz / +420 26707 3010 /
Developed by m2system s.r.o.