FinPam
[

Dáme pouhým číslům vlídnou lidskou tvář

]

OUTSOURCING HR, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY (PAM)

Našim klientům nabízíme komplexní zpracování personální a mzdové agendy od služeb externího personalisty přes zúčtování mezd a všech s tím souvisejích agend po statistiky, daňová přiznání i interní výkaznictví.

Mezi našimi klienty jsou společnosti, kterým tuto oblast zajišťujeme běžným způsobem, ale i společnosti, kterým navíc poskytujeme pracovně-právní poradenství, jednáme s odborovými organizacemi, navrhujeme postupy při řešení sporů se zaměstnanci, připravujeme výběrová řízení, pomáháme zaměstnancům s jejich vlastním daňovým přiznáním, podílíme se na přípravě interních směrnic, zajišťujeme školení, tvoříme návrhy vzdělávacích sytémů a řešíme veškerou související problematiku. 
 

volba rozsahu služby od pouhého zpracování agend po komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů

 

Příprava dokumentace při nástupu do pracovně-právního vztahu
Měsíční zpracování mezd a všech souvisejících činností (zúčtování, rekapitulace mezd, exporty do elektronického bankovnictví, povinná hlášení, statistiky, reporting)

Likvidace pracovních úrazů, nemocenské dávky, cestovní náhrady
Správa pracovně-právní dokumentace, digitalizace
Zastupování při kontrolách státních institucí, komunikace s úřady

Inzerce pracovních míst, nábor zaměstnanců zapadajících do firemního prostředí, komunikace se zaměstnanci
Spolupráce na úpravách nebo tvorbě interních směrnic, benefitních systémů, systémů vzdělávání, optimalizace pracovně-právní dokumentace

Veškeré související služby (roční zúčtování daně, daňová přiznání zaměstnanců, předkontace do účetnictví, …)

 

Výhody

  • Vysoká odborná úroveň
  • Smluvní garance bezchybnosti a včasného zpracování
  • Všechny služby na jednom místě - Posouzení mzdových A PERSONÁLNÍCH požadavků v kontextu s účetními a daňovými předpisy
  • V případě potřeby spolupráce s renomovanými právními kancelářemi
  • Utajení personálních a mzdových údajů
  • Úspora času, PROSTORU A NÁKLADŮ
  • Pojištění profesní odpovědnosti
  • Hot-line pro zaměstnance i klienty
  • Servis pro vedoucí pracovníky klienta i 24 hodin denně

 


Ze zkušenosti víme, že péče o finanční oblast i lidské zdroje je pro chod každé společnosti klíčová a ušetří nemalé náklady do budoucna

© 2015 finpam s.r.o.
/ info@finpam.cz / +420 26707 3010 /
Developed by m2system s.r.o.