FinPam
[

Dáme pouhým číslům vlídnou lidskou tvář

]

​PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Svým klientům poskytujeme konzultace ke konkrétním otázkám v personální, mzdové a související oblasti, včetně pracovně-právního poradenství. V případě potřeby zajišťujeme k dané problematice písemná stanoviska renomovaných právních kanceláří, s nimiž spolupracujeme. Mezi nejvíce využívané služby našimi klienty patří:

Asistence při zpracování mezd (například pro mzdové účetní v zaučení), konzultační služby

Asistence při sjednávání či ukončování pracovně-právních vztahů a při řešení zaměstnaneckých sporů, pomoc při nutných změnách v průběhu pracovního poměru

Posouzení a příprava optimální a legislativně správné pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy  a přílohy, dohody o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, ostatní dohody a další dokumentace)

Posouzení stávajících / tvorba nových interních předpisů ve všech oborech podnikání, návrhy benefitních a vzdělávacích systémů

Daňové poradenství pro fyzické osoby, zpracování přiznání k dani

Nabízíme veškeré související služby - asistence při vyjednávání s odborovými organizacemi, poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání, revize smluvních vztahů s OSVČ a identifikace případných rizik, spojených se švarcsystémem, poskytujeme manažerské poradenství.

 

Výhody

  • POSOUZENÍ DANÉ PROBLEMATIKY KOMPLEXNĚ Z POHLEDU VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ A PRAKTICKÝCH DOPADŮ  (ÚČETNÍ A DAŇOVÁ OBLAST, PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI, MZDOVÉ PŘEDPISY, PŘEDPISY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ)
  • SPOLUPRÁCE S RENOMOVANÝMI PRÁVNÍMI KANCELÁŘEMI a daŃOVÝMI PORADCI
  • DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NAŠICH PRACOVNÍKŮ, VYSOKÁ ODBORNÁ ÚROVEŇ
  • Individuální přístup
  • Příznivá cena


Pro firmy všech velikostí nabízíme vedení účetnictví, outsourcing mzdové agendy či služby externího personalisty.

© 2015 finpam s.r.o.
/ info@finpam.cz / +420 26707 3010 /
Developed by m2system s.r.o.